UVa 12100 - Printer Queue(模拟)

给出了打印队列的规则,求关注任务多久后打印完成。

简单题,就按照模拟写的进行就行。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
#include<iostream>
#include<vector>
using namespace std;
vector<int>queue;
int main(){
int t;
cin>>t;
while(t--){
int n,m,x,cnt=0;
cin>>n>>m;

while(n--){
cin>>x;
queue.push_back(x);
}
while(1){
int i;
for(i=0;i<queue.size();i++)
if(queue[i]>queue[0]){
queue.push_back(queue[0]);
queue.erase(queue.begin());
if(m) m--;
else m=(int)queue.size()-1;
i=0;
}
if(i==queue.size()){
queue.erase(queue.begin());
cnt++;
if(m) m--;
else{
cout<<cnt<<endl;
break;
}
}
}
queue.clear();
}
return 0;
}

** 本文迁移自我的CSDN博客,格式可能有所偏差。 **